ساختار نسخه اولیه: چگونه مهمترین ایده های خود را از طریق مقاله خود منتقل کنید.

هدف اصلی از نوشتن مقاله فراتر رفتن از ارائه صرف حقایق و افکار است. این است که پزوهش خود را اثربخش سازید و به خوانندگان در درک مسائل موجود کمک کنید. این مقاله مفاهیم مختلفی را برای ساختار یک دست‌نوشته معرفی  میکند تا با بکارگیری آن‌ها  خوانندگان مهم‌ترین پیام‌ها  متن شما را پس از خواندن ان درک کنند.

هدف اصلی از نوشتن مقاله فراتر رفتن از ارائه صرف حقایق و افکار است. این است که پزوهش خود را اثربخش سازید و به خوانندگان در درک مسائل موجود کمک کنید. این مقاله مفاهیم مختلفی را برای ساختار یک دست‌نوشته معرفی  میکند تا با بکارگیری آن‌ها  خوانندگان مهم‌ترین پیام‌ها  متن شما را پس از خواندن ان درک کنند.

فلسفه پشت یک ساختار  نسخه اولیه خوب

نکته مهمی که هنگام نوشتن مقاله پژوهشی باید به خاطر بسپارید این است که خوانندگان فقط مطالعه نمی کنند بلکه آن را تفسیر نیز می کنند. خوانندگان مختلف بسته به انتظاراتشان یا سرنخ هایی که از ساختار دستنوشته دریافت می کنند، احتمالاً معانی مختلفی از مقاله شما استخراج می کنند. این ما را به مفهومی می رساند که به عنوان پایه و اساس شیوه های نوشتن خوب عمل می‌کند.

ساختار  نسخه اولیه: عناصر ضروری

یک قیاس مناسب با ساختار اکثر  نسخه‌های اولیه تحقیقاتی، ساعت شنی است.  نسخه اولیه با عبارات گسترده شروع می شود، به جزئیات مطالعه شما محدود می شود و با ملاحظات گسترده پایان می یابد. این بخش اجزای اساسی یک  نسخه اولیه را ارائه می‌کند و کارکردهای اساسی و محتوای هر بخش را تشریح می‌کند.

شکل ۱. ساختار نسخه اولیه

مقدمه (چه چیزی را مطالعه می‌کنید؟ چرا؟)

از این بخش برای تنظیم زمینه مطالعه و مشکل خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که ممکن است چندین خواننده فوراً اهمیت مطالعه شما را درک نکنند. بنابراین، از زبان عمومی و منطقی دقیق استفاده کنید تا خوانندگان خود را به مشکل یا هدف اصلی مطالعه خود راهنمایی کنید.

بایدها و نبایدها

 • دلیل انجام مطالعه را شرح دهید؛
 • توضیح دهید که چگونه تحقیق کمک مهمی به این رشته می‌کند یا دانش را ارتقا می‌دهد؛
 • سؤال تحقیق را واضح بیان کنید؛
 • چارچوب نظری موردمطالعه را توضیح دهید؛
 • پیشینه‌ای از مشکل یا موضوعی که هدف تحقیق شما برای درک یا حل آن است، ارائه کنید (با استناد به مطالعات برای حمایت از استدلال‌های خود)؛
 • وضعیت فعلی دانش در مورد موضوع را با ذکر مطالعات مناسب خلاصه کنید؛
 • همه مطالعاتی را که تاکنون در مورد این موضوع منتشرشده است، مرور نکنید.

روش‌ها

این بخش خاص‌ترین بخش برای مطالعه شما است. یک معیار اولیه برای انجام تحقیقات خوب این است که باید قابل تکرار باشد. این بدان معناست که محقق دیگری باید بتواند نتایج را با پیروی از روش‌های مشروح در مقاله شما بازتولید کند.

بایدها و نبایدها

 • جزئیات کامل همه روش‌ها، فن‌ها و ابزار را ارائه دهید؛
 • ·         عکس یا نمودار از مراحل آزمایشتان رسم کنید؛
 • پرسشنامه، نظرسنجی یا سایر ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها را شرح دهید؛
 • ارائه یا استناد به مطالعاتی که از اعتبار و پایایی روش‌ها و ابزارهای تحلیل حمایت می‌کند؛
 • تنظیمات یا محیط آزمایشگاه را شرح دهید؛
 • روش‌های تجزیه‌وتحلیل و دلیل انتخاب آن‌ها را توضیح دهید؛
 • جزئیات مهم را حذف نکنید تا از طولانی شدن بخش روش‌ها جلوگیری کنید.

یافته‌ها(چه چیزی را یافتید؟)

تمام جزئیات داده‌ها و نتایج خود را در این بخش قرار دهید. مهم‌ترین یافته‌ها را در متن برجسته کنید و سپس به سراغ یافته‌های پیرامونی بروید. خوانندگان باید بتوانند نتایج شما را بدون صرف زمان زیاد برای خواندن این بخش درک کنند.

بایدها و نبایدها

 • از جداول و شکل‌ها به‌طور مؤثر برای ارائه نتایج به روشی استفاده کنید که در یک نگاه به‌راحتی قابل‌درک باشد؛
 • به‌جای ارائه تعمیم، داده‌های واقعی را توصیف کنید؛
 • یافته‌های اصلی را در متن بیان کنید؛
 • هرگونه نتیجه غیرمنتظره یا غافلگیرکننده را در متن برجسته کنید؛
 • آنچه را که نتایج می‌گویند توضیح دهید، به‌جای اینکه آن‌ها به‌سادگی داده‌های آماری را بیان کنند (به‌عنوان‌مثال، “X به‌طور قابل‌توجهی با Y [به دنبال داده‌های آماری] افزایش می‌یابد” به‌جای اینکه “X و Y همبستگی مثبت ۰.۷۳ داشتند”)؛
 • اگر نتایج مطالعه خود را در شکل‌ها و جداول نشان داده‌اید، توضیحات دقیق این نتایج را در متن وارد نکنید.

بحث  (معنای یافته‌های شما چیست؟)

یک بخش بحث خوب، نتایج خاص را به مفاهیم گسترده‌تر آن‌ها گسترش می‌دهد، که سپس می‌تواند با پس‌زمینه کلی ارائه‌شده در مقدمه برای به حداکثر رساندن تأثیر مقاله کلی مرتبط شود. بنابراین، به یاد داشته باشید که بین بخش بحث خود و مقدمه «به عقب و جلو» بروید.

بایدها و نبایدها

 • بابیان اینکه آیا فرضیه شما تائید شده است، شروع کنید؛
 • تفسیر نتایج: نتایج به چه معناست؛
 • یافته‌های خود را با یافته‌های مطالعات قبلی مرتبط کنید، برای مثال، اینکه آیا نتایج شما از نتایج مطالعات قبلی حمایت می‌کند یا انحراف دارد؛
 • توضیح دهید که چگونه مطالعه شما به دانش قبلی اضافه می‌کند؛
 • به یاد داشته باشید که هر توضیح جایگزین ممکن را برای نتایج ذکر کنید؛
 • به محدودیت‌های مطالعه بپردازید؛
 • به‌سادگی نتایج را دوباره تکرار نکنید؛
 • نتیجه‌ای ننویسید که  توسط داده‌ها پشتیبانی نمی‌شود.

نتیجه‌گیری (چه چیزهایی را از مطالعه خود آموختید؟)

در این بخش، نتایج اصلی تحقیق را در چارچوب مسئله فرمول‌بندی شده بیان کنید. تا زمانی که خوانندگان به این بخش از متن برسند، باید آنچه را که انجام دادید و نتایج تحقیق را درک کرده باشند. خوانندگان باید بتوانند بفهمند که چگونه و چرا به نتایج خود رسیده‌اید.

بایدها و نبایدها

 • آنچه از مطالعه آموخته‌اید را توضیح دهید؛
 • اطمینان حاصل کنید که نتیجه‌گیری مستقیماً با سؤال تحقیق شما و هدف بیان‌شده از مطالعه مرتبط است؛
 • در مورد مفاهیم گسترده‌تر تحقیق توضیح دهید؛
 • راه‌های تحقیقاتی خاصی را برای آینده پیشنهاد دهید تا دانشی را که از مطالعه به دست آورده‌اید ارتقا دهید؛ یا به سؤالاتی پاسخ دهید که مطالعه شما به آن‌ها توجه نکرده است؛
 •  نتایج تحقیقات خود را  بیش‌ازحد تعمیم نکنید، یعنی یافته‌های مطالعه را برای ارائه پیشنهادها یا نتیجه‌گیری‌هایی که تحقیق واقعاً از آن‌ها پشتیبانی نمی‌کند، گسترش ندهید؛
 • به‌سادگی نتایج را خلاصه نکنید.

نگارش برای گروه‌های متنوعی از خوانندگان

 • یک نویسنده خوب از انتظاراتی که انواع مختلف خوانندگان ممکن است از مقاله داشته باشند آگاه است و می‌تواند مقاله را مطابق انتظارات و پیشینه خوانندگان ساختار دهد. حتی یک خواننده عام بادانش اندک یا بی‌اطلاع از این زمینه باید بتواند درک گسترده‌ای ازآنچه انجام داده‌اید و چرایی آن را به دست آورد.
 • از اصطلاحات خاص خودداری کنید. اصطلاحات کلیدی را به‌وضوح تعریف کنید، به‌خصوص آن‌هایی که به معنای متعارف خود استفاده نمی‌شوند یا کسانی که انتظار می‌رود تعداد کمی از خوانندگان با آن‌ها آشنا باشند.
 • اگر فقط متخصصان رشته شما بتوانند آنچه شما می‌گویید را بفهمند، مقاله شما توسط مخاطبان گسترده‌ای خوانده نمی‌شود. خوانندگان را به مسئله یا نظریه‌ای که مطالعه می‌کنید هدایت کنید. تصور نکنید که خوانندگان همه‌چیز را در مورد موضوع تحقیق شما می‌دانند.

درنهایت برای اینکه نویسنده‌ای مؤثر باشید، هنگام نوشتن مقاله خود، خواننده را در ذهن داشته باشید. یک دست‌نوشته با ساختار مناسب به شما کمک می‌کند، جریان ایده‌های خود را افزایش دهید و به خوانندگان می‌گوید که در بخش‌های مختلف نسخه چه انتظاراتی داشته باشند.

Reference: Vadrevu, Aditya (2013).  Manuscript structure: How to convey your most important ideas through your paper. Editag.

Leave a Reply