درباره ما

بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران مبتدی به هنگام شروع پژوهش خود، بدلیل عدم آشنایی و آگاهی با فرآیند پژوهش و نگارش آن دچار آشفتگی و اضطراب می‌شوند؛ و با وجود آموزش‌های دانشگاه و نقش مؤثر استاد راهنما اما در برخی از مواقع از شروع پژوهش خودداری می‌کنند. در همین راستا، نهادهای آموزش پژوهش بسیاری به وجود آمده‌اند. با وجود این، دانشجویان و پژوهشگران افزون بر آگاهی به فرآیند پژوهش نیازمند همراهی و همیاری می‌باشند که این امر در نهادهای آموزش پژوهش نادیده گرفته شده است. ازین رو، گروه پژوهشی سلام علم افزون بر آموزش فرآیند پژوهش، به همدلی و همیاری دانشجویان و پژوهشگران از طریق ارائه رهنمودهای پژوهشی بافت محور می‌پردازد.

از یک سو، هر پژوهشگری ویژگی‌های شخصیتی، دانشی و شرایط خاص خود را دارد که توجه به آن‌ها در امر آموزش از اهمیت به سزایی برخوردار است. به همین دلیل نمی‌توان آموزش یکسانی را به همه آن‌ها ارائه کرد. از سویی دیگر پژوهش نیز ابعاد و ویژگی‌های خاص خود را دارد که می‌تواند برای پژوهشگر مبتدی چالش برانگیز باشد. به عنوان مثال، مقدمه پایان‌نامه متفاوت از مقاله است. در نتیجه، قالب پژوهش بر محتوای آن تاثیرگذار است. افزون بر این پایان‌نامه‌های رشته‌های مختلف متفاوت است؛ در نتیجه آموزش یکسان برای افراد مختلف نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد که این امر در آموزش بافت محور در نظر گرفته شده است.

توانایی یادگیری افراد مختلف متفاوت است. در همین راستا گروه پژوهشی سلام علم، آموزش‌های جامع و متفاوت خود را متناسب با توانایی هر فرد بدون هیچ محدودیتی در تعداد جلسات و زمان آن ارائه می‌نماید.

در این راستا پژوهش‌یاری سلام علم به از متخصصین خبره کمک می گیرد

گروه متخصصین

مهدی زینالی

مهدی زینالی

دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی

پژوهشگر و پشتیبان پژوهش

رزومه
سمانه حدادگر

سمانه حدادگر

فوق لیسانس علم اطلاعات و دانش‌شناسی

پژوهشگر، تولیدکننده محتوا، ادمین پیج اینستاگرام

رزومه
فاطمه جباری

فاطمه جباری

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی

مدیر گروه پژوهشی سلام علم

رزومه