مقدمه ای بر روش تحقیق (۳)

در مقاله مقدمه ای بر روش تحقیق (۱) بر اصول اصلی طراحی پژوهش و ۴ ویژگی اساسی طراحی تحقیق شامل : هستی شناسی، معرفت شناسی ، روش شناسی و روش‌ها و تکنینک‌ها اشاره شد (برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.) همچنین در مقاله مقدمه ای بر روش تحقیق (۲) به چهار مکتب اصلی هستی شناسی اشاره […]

در مقاله مقدمه ای بر روش تحقیق (۱) بر اصول اصلی طراحی پژوهش و ۴ ویژگی اساسی طراحی تحقیق شامل : هستی شناسی، معرفت شناسی ، روش شناسی و روش‌ها و تکنینک‌ها اشاره شد (برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.) همچنین در مقاله مقدمه ای بر روش تحقیق (۲) به چهار مکتب اصلی هستی شناسی اشاره شد. در این مقاله ۴ مکتب فلسفه صوری، رئالیسم درونی، نسبیت گرایی و واقع گرایی تشریح و تاثیر آن بر روش پژوهش بررسی شد. (برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.)

در این مقاله نیز به هستی شناسی و معرفت شناسی انتخابی شما و پیامدهایی که برای شما در روش شناسی خواهد داشت می‌پردازیم.


رئالیست ها تمایل دارند از معرفت شناسی مثبت گرایانه استفاده کنند. آنها با فرضیه ها شروع می کنند. آنها حقایق را از طریق آزمایش جمع آوری می کنند تا فرضیه های خود را اثبات یا رد کنند و در نتیجه نظریه خود را تأیید یا رد نمایند. کارآزمایی‌های بالینی برای داروها یا درمان‌های جدید نمونه خوبی از تحقیقات واقع‌گرا/اثبات‌گرا هستند.

از سوی دیگر نسبی گرایان تمایل دارند که دیدگاه ساخت گرایانه اجتماعی داشته باشند. آنها با سؤال شروع می کنند. آنها از مطالعات موردی و نظرسنجی برای جمع آوری کلمات (نماها) و اعداد استفاده می کنند که از آنها برای مثلث بندی و مقایسه استفاده می کنند. از اینها تئوری تولید می کنند.

رویکردهای ساخت‌گرای اجتماعی از منابع کیفی داده‌ها و رویکردهای مثبت گرایانه از داده‌های کمی استفاده می‌کنند.

داده های کمی: در مورد کمیت ها و در نتیجه اعداد هستند.
داده‌های کیفی: مربوط به ماهیت چیزی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد و به جای اعداد، کلمات هستند.

یادداشتی در مورد منابع اطلاعاتی

داده های اولیه توسط خود محقق جمع آوری می شود، چه از طریق نظرسنجی، مصاحبه، یا با شمارش اتم ها در آزمایشگاه. از آنجایی که برای اهداف مطالعه جمع آوری شده است، ذاتاً جالب است، اگرچه محقق نیز باید در هنگام انتشار آن اظهار نظر کند.
داده‌های ثانویه توسط شخص دیگری منتشر می‌شود، معمولاً یک سازمان یا شرکت عمومی، اگرچه ممکن است از مواد آرشیو مانند سوابق تاریخی نیز تشکیل شود. محققی که از چنین داده هایی استفاده می کند باید بینش های جدید و بدیع را در مورد آن ایجاد کند.
محققان می توانند انتخاب کنند که از داده های اولیه یا ثانویه برای مطالعات خود استفاده کنند. هر دو مزایا و معایب خود را دارند و اکثر محققان از ترکیبی از این دو استفاده می کنند

نقش محقق/ پژوهشگر


محقق می تواند یا درگیر باشد یا موضعی منفعل داشته باشد

این دو موضع مجدداً به هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی پیوند می‌خورند، رویکرد مثبت گرایانه منجر به دیدگاهی منفصل می‌شود، و در رویکرد ساخت‌گرای اجتماعی محققان تمایل دارند که بخشی از جهان باشند و در نتیجه بر رویدادها تأثیر بگذارند و از انها تأثیر پذیرند.

انتخاب ها و معاوضه ها
انتخاب هر طرح تحقیقی خاص، از هستی شناسی، از طریق معرفت شناسی گرفته تا روش شناسی و سپس روش ها و تکنیک ها، مستلزم مبادلات است.

تمام سنت های پژوهشی اصلی دارای نقاط قوت و ضعف هستند.

مهمترین جنبه طراحی تحقیق شما چیزی است که می خواهید بدانید. از هر روشی که استفاده می کنید، همراه با فلسفه زیربنایی آنها، باید به سوالات پژوهشی انتخابی شما پاسخ دهد.

Leave a Reply