رضایت مشتریان عزیزمان از خدمات گروه پژوهشی سلام علم

رضایت از کوچ پایان نامه رشته مهندسی

کوچ پایان نامه

رشته مهندسی مکانیک
پشتیبان: مریم جباری

رضایت از فیلم نگارش پیشینه پژوهش

فیلم نگارش پیشینه پژوهش

تدریس دکتر عاطفه شریف

رضایت از فیلم موضوعیابی تا نگارش پروپزال

فیلم نگارش پیشینه پژوهش و موضوعیابی تا نگارش پروپزال

مدرسین: دکتر عاطفه شریف ودکتر اعظم صنعت‌جو

رضایت از فیلم انتخاب موضوع

فیلم انتخاب موضوع

مدرس: سمانه حدادگر

رضایت از فیلم انتخاب موضوع

فیلم انتخاب موضوع

مدرس : سمانه حدادگر

رضایت از فیلم انتخاب موضوع

فیلم انتخاب موضوع

مدرس: سمانه حدادگر

رضایت از دوره جامع SPSS همراه با مباحث پایه آمار

دوره جامع SPSS همراه با مباحث پایه آمار

مدرس: دکتر محسن نوکاریزی

رضایت از فیلم آموزش سرچ و جستجو

فیلم سرچ و جستجو

مدرس: سمانه حدادگر

رضایت از کوچ مقاله

کوچ مقاله

پشتیبان: مهدی زینالی

رضایت از کوچ پایان نامه

کوچ پایان نامه

رشته: حسابداری،
پشتیبان: مهدی زینالی

رضایت از کوچ پایان نامه

کوچ پایان‌نامه

رشته: بهداشت محیط
پشتیبان: مهدی زینالی