Category: مفاهیمی که هر دانشجو برای پژوهش باید بداند.

چرا باید پژوهش کنیم؟

چرا باید پژوهش کنیم؟ این سوالی ست که بسیاری از دانشجویان می‌پرسند. در این مقاله قصد دارم بعضی از فواید پژوهش و مشارکت در پژوهش را بیان کنم.

پژوهش چیست؟ (تعاریف، ویژگی‌ها و رویکردها)

پژوهش یک کاوش سامانمند در رابطه با یک مشکل است که داده های مرتبط گرداوری شده و با استدلال منطقی تجزیه و تحلیل می شود. هر پژوهشی دارای یکی از اهداف اکتشافی، توصیفی و توضیحی است.

راهنمای نگارش آکادمیک

بسیاری از دانشجویان نمی‌دانند چه نکاتی را در نگارش متون علمی و آکادمیک باید رعایت کنند تا بتوانند نوشته بی‌نقصی داشته باشند. در این نوشته سعی برآن است که 6 نکته مهم که هر نوشته آکادمیک باید رعایت کرده باشد، شرح داده شود. در ادامه هر کدام به تفصیل شرح داده شده است.