استراتژی های سرچ و جستجو

 • ۱۸۰ دقیقه آموزش فوق کاربردی در ۱۳ درس جداگانه
 • همراه با نمونه‌های سرچ
 • آموزش جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی
 • بر اساس آموزه‌های این فیلم میتوانید برای قسمت‌های مختلف پژوهش خود منابع غنی و ناب را پیدا کنید.

مزیت ها؛

 • دارای ۲ تمرین که با استفاده از آن میتوانید سرچ خود را هدفمند و به صورت منظم انجام دهید که از سردرگمی و بی‌نظمی ذهنی هنگام سرچ نجات پیدا کنید.
 • پشتیبانی از این دوره آموزشی به این صورت است که روی تک تک استراتژی‌های سرچ بازخورد میگیرید تا سرچ بهینه‌ای را انجام دهید و به منابع ناب علمی دسترسی پیدا کنید.
 • با دیدن این آموزش ذهنیت خود را از سرچ تغییر میدهید که باعث تغییر و تبدیل پژوهش غیر کاربردی به پژوهش کاربردی، درست و اصولی میشود.

استراتژی های سرچ و جستجو

 • ۱۸۰ دقیقه آموزش فوق کاربردی در ۱۳ درس جداگانه
 • همراه با نمونه‌های سرچ
 • آموزش جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی
 • بر اساس آموزه‌های این فیلم میتوانید برای قسمت‌های مختلف پژوهش خود منابع غنی و ناب را پیدا کنید.

تومان350,000