پکیج آموزش انتخاب موضوع، کشف مسئله و تعیین ابعاد آن

135 دقیقه آموزش کاربردی

دارای مثال های عینی و ملموس

همراه با 6 تمرین کاربردی

پشتیبانی مادام العمر

به صورت فیلم و آفلاین و همیشه در دسترس

 

مزیت ها:

تمرین ها بر اساس بخش های مختلف پایان نامه طراحی شده

با استفاده از این آموزش میتوانید از موضوع پژوهش خود به راحتی و به صورت علمی و مستند دفاع کنید و اساتید را متقاعد سازید.

همچنین با استفاده از این آموزش در موضوعبابی ماهر می‌شوید و به راحتی مس توانید مسائل محیط کار خود را شناسایی و تبدیل به موضوع پژوهش کنید و از راه پژوهش درآمد داشته باشید.

گروه پژوهشی سلام علم بر این باور است که پژوهش از مسئله آغاز میشود و این مسئله است که تا پایان پژوهش همراه ماست لذا اگر میخواهید از پژوهش خود لذت ببرید بهتر است پژوهش خود را از مسئله آغاز کنید.

در این دوره ابتدا به تعریف مسئله و ابعاد آن پرداختیم سپس به روش‌های رسیدن به مسئله تسلط بر آن. پس از ارائه فیلم و دیدن فیلم ها توسط پژوهشگر، پشتیان تخصصی در گروه پژوهشی سلام علم با پژوهشگر در ارتباط است و با برگزاری جلسات آنلاین مانند جلسه ایده پردازی و بارش ذهنی در یافتن مسئله و تسلط بر ابعاد آن به پژوهشگر کمک می‌کند.

تعداد جلسات آنلاین نامحدود است و پشتیبانی تخصصی تنها برای یک پژوهش می باشد.

پکیج آموزش انتخاب موضوع، کشف مسئله و تعیین ابعاد آن

135 دقیقه آموزش کاربردی

دارای مثال های عینی و ملموس

همراه با 6 تمرین کاربردی

پشتیبانی مادام العمر

به صورت فیلم و آفلاین و همیشه در دسترس

 

مزیت ها:

تمرین ها بر اساس بخش های مختلف پایان نامه طراحی شده

با استفاده از این آموزش میتوانید از موضوع پژوهش خود به راحتی و به صورت علمی و مستند دفاع کنید و اساتید را متقاعد سازید.

همچنین با استفاده از این آموزش در موضوعبابی ماهر می‌شوید و به راحتی مس توانید مسائل محیط کار خود را شناسایی و تبدیل به موضوع پژوهش کنید و از راه پژوهش درآمد داشته باشید.

تومان450,000