مباحث پایه آمار

سرفصل‌های دوره جامع آموزش SPSS:

 

 • آمار استنباطی

 • توزیع نرمال

 • خطاهای نوع اول و دوم

 • مراحل آزمون آماری

 • سطح معناداری

ویژگی‌ها و مزیت‌های دوره جامع آموزش SPSS

 

 • جامع و کامل

 • طول دوره: بیش از 2 ساعت

 • به صورت آفلاین و قابل استفاده در هر زمان و هر مکان.

 • دارای مثال های عینی و کاربردی

 • تدرس توسط استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد با بیش از ۲۰ سال تجربه آماری

 • ارائه تجربیات استاد

 • پشتیبانی همه روزه

 • مناسب برای دانشجویان و اساتید

مباحث پایه آمار

سرفصل‌های دوره جامع آموزش SPSS:

 

 • آمار استنباطی

 • توزیع نرمال

 • خطاهای نوع اول و دوم

 • مراحل آزمون آماری

 • سطح معناداری

ویژگی‌ها و مزیت‌های دوره جامع آموزش SPSS

 

 • جامع و کامل

 • طول دوره: بیش از 2 ساعت

 • به صورت آفلاین و قابل استفاده در هر زمان و هر مکان.

 • دارای مثال های عینی و کاربردی

 • تدرس توسط استاد تمام دانشگاه فردوسی مشهد با بیش از ۲۰ سال تجربه آماری

 • ارائه تجربیات استاد

 • پشتیبانی همه روزه

 • مناسب برای دانشجویان و اساتید

تومان125,000