پکیج‌ اقتصادی پروپزال همراه با پایان‌نامه

  • آموزش استراتژی های سرچ و جستجو

  • آموزش نوشتن بخش های مختلف پروپزال

  • آموزش نوشتن بخش های مختلف پایان نامه

  • آموزش ثبت پایان نامه و پروپزال

  • همراهی دانشجو از صفر تا ارائه

پکیج‌ اقتصادی پروپزال همراه با پایان‌نامه

  • آموزش استراتژی های سرچ و جستجو

  • آموزش نوشتن بخش های مختلف پروپزال

  • آموزش نوشتن بخش های مختلف پایان نامه

  • آموزش ثبت پایان نامه و پروپزال

  • همراهی دانشجو از صفر تا ارائه

تومان1,900,000