پکیج‌ طلایی پروپوزال همراه با پایان‌نامه

 • پکیج انتخاب موضوع

 • آموزش استراتژی ‌های سرج و جستجو

 • آموزش نوشتن بخش های مختلف پروپوزال

 • آموزش نوشتن بخش های مختلف پایان‌نامه

 • آموزش تهیه مقاله از پایان نامه

 • آموزش ثبت پایان نامه و پروپزال و انتشار مقاله

 • همراهی دانشجو از صفر تا ثبت مقاله

 • ۲ درس از فیلم آموزشی SPSS به صورت رایگان

پکیج‌ طلایی پروپوزال همراه با پایان‌نامه

 • پکیج انتخاب موضوع

 • آموزش استراتژی ‌های سرج و جستجو

 • آموزش نوشتن بخش های مختلف پروپوزال

 • آموزش نوشتن بخش های مختلف پایان‌نامه

 • آموزش تهیه مقاله از پایان نامه

 • آموزش ثبت پایان نامه و پروپزال و انتشار مقاله

 • همراهی دانشجو از صفر تا ثبت مقاله

 • ۲ درس از فیلم آموزشی SPSS به صورت رایگان

تومان2,720,000