پکیج‌ پریمیوم پروپوزال همراه با پایان‌نامه

 • پکیج انتخاب موضوع

 • فیلم های آموزشی ورد، اندنوت

 • آموزش استراتژی های سرچ و جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی

 • آموزش نوشتن بخش های مختلف پروپزال

 • آموزش نوشتن بخش های مختلف پایان نامه

 • آموزش تهیه مقاله از پایان نامه

 • آموزش ثبت پایان نامه و پروپزال و انتشار مقاله.

 • همراهی دانشجو از صفر تا ارائه

 • فیلم پیروزی در جلسه دفاع از پایان نامه

پکیج‌ پریمیوم پروپوزال همراه با پایان‌نامه

 • پکیج انتخاب موضوع

 • فیلم های آموزشی ورد، اندنوت

 • آموزش استراتژی های سرچ و جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی

 • آموزش نوشتن بخش های مختلف پروپزال

 • آموزش نوشتن بخش های مختلف پایان نامه

 • آموزش تهیه مقاله از پایان نامه

 • آموزش ثبت پایان نامه و پروپزال و انتشار مقاله.

 • همراهی دانشجو از صفر تا ارائه

 • فیلم پیروزی در جلسه دفاع از پایان نامه

تومان3,340,000