پکیج‌ اقتصادی پروپزال

  • ایده پردازی و کمک در انتخاب موضوع

  • آموزش نوشتن بخش های مختلف پروپزال

  • آموزش ثبت پروپزال

  • همراهی دانشجو از صفر تا ثبت پروپزال

پکیج‌ اقتصادی پروپزال

  • ایده پردازی و کمک در انتخاب موضوع

  • آموزش نوشتن بخش های مختلف پروپزال

  • آموزش ثبت پروپزال

  • همراهی دانشجو از صفر تا ثبت پروپزال

تومان1,180,000