پکیچ اقتصادی پایان‌نامه بدون پروپوزال

  • آموزش استراتژی های سرچ و جستجو

  • آموزش نوشتن بخش های مختلف پایان نامه

  • آموزش تهیه مقاله از پایان نامه

  • آموزش ثبت پایان نامه وانتشار مقاله.

  • همراهی دانشجو از صفر تا ارائه

پکیچ اقتصادی پایان‌نامه بدون پروپوزال

  • آموزش استراتژی های سرچ و جستجو

  • آموزش نوشتن بخش های مختلف پایان نامه

  • آموزش تهیه مقاله از پایان نامه

  • آموزش ثبت پایان نامه وانتشار مقاله.

  • همراهی دانشجو از صفر تا ارائه

تومان1,920,000