پکیچ طلایی پایان نامه بدون پروپوزال

 • آموزش استراتژی‌های سرچ و جستچو

 • آموزش نوشتن بخش های مختلف پایان نامه (به صورت آنلاین و خصوصی)

 • آموزش تهیه مقاله از پایان نامه

 • آموزش ثبت پایان نامه و انتشار مقاله.

 • آموزش پیروزی در جلسه دفاع از پایان‌نامه
 • همراهی دانشجو از صفر تا دفاع

پکیچ طلایی پایان نامه بدون پروپوزال

 • آموزش استراتژی‌های سرچ و جستچو

 • آموزش نوشتن بخش های مختلف پایان نامه (به صورت آنلاین و خصوصی)

 • آموزش تهیه مقاله از پایان نامه

 • آموزش ثبت پایان نامه و انتشار مقاله.

 • آموزش پیروزی در جلسه دفاع از پایان‌نامه
 • همراهی دانشجو از صفر تا دفاع

تومان2,220,000