Tag: تفکر انتقادی،

هدف از تفکر انتقادی چیست؟

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تفکر انتقادی این است که تصمیم بگیرید به چه چیزی می‌خواهید برسید و سپس بر اساس طیف وسیعی از احتمالات تصمیم بگیرید.