Tag: فرآیند تفکر انتقادی

مهارت هایی که برای تفکر انتقادی به آن نیاز داریم

در مقاله قبل به هدف تفکر انتقادی اشاره کردیم در این مقاله به قصد داریم درباره‌ی مهارت‌هایی که برای تفکر انتقادی مورد نیاز است صحبت کنیم. با ما همراه باشید. مهارت های مورد نیاز ما، برای اینکه بتوانیم انتقادی تفکر کنیم، متنوع هستند و شامل مشاهده، تحلیل، تفسیر، تأمل، ارزیابی، استنتاج، توضیح، حل مسئله و تصمیم گیری می شوند. به طور خاص ما باید قادر باشیم: در مورد یک موضوع یا مشکل به صورت عینی و انتقادی فکر کنید. استدلال های مختلفی را که در رابطه با یک موضوع خاص وجود دارد، شناسایی کنید. یک دیدگاه را ارزیابی کنید تا…