Tag: نظر سنجی

نحوه انجام تحقیق نظرسنجی: بخش اول

نظرسنجی به معنای جمع آوری اطلاعات درباره گروهی از افراد از طریق پرسیدن سوالات و تجزیه و تحلیل نتایج است که است که می‌تواند در انواع مختلف تحقیقات مورد استفاده قرار گیرد. برای انجام یک نظرسنجی موثر، پیروی از شش مرحله اهمیت دارد که در این مقاله بدان پرداخته شده است.