Tag: نوشتن مقدمه

ساختار پایان نامه: بخش اول

پایان نامه یا رساله یک نوشته طولانی دانشگاهی است که بر اساس تحقیقات اصیل انجام می شود. معمولاً به عنوان بخشی از دکترا یا کارشناسی ارشد و گاهی اوقات به عنوان بخشی از مدرک لیسانس ارائه می شود. احتمالا پایان نامه شما طولانی ترین نوشته ای است که تا به حال نوشته اید، و دانستن اینکه باید از کجا شروع کنید، می تواند ترسناک باشد. این مقاله به شما کمک می‌کند تا دقیقاً بفهمید که چه چیزی را در آن بنویسد و کجا آن را بنویسید.

ساختار نسخه اولیه: چگونه مهمترین ایده های خود را از طریق مقاله خود منتقل کنید.

هدف اصلی از نوشتن مقاله فراتر رفتن از ارائه صرف حقایق و افکار است. این است که پزوهش خود را اثربخش سازید و به خوانندگان در درک مسائل موجود کمک کنید. این مقاله مفاهیم مختلفی را برای ساختار یک دست‌نوشته معرفی  میکند تا با بکارگیری آن‌ها  خوانندگان مهم‌ترین پیام‌ها  متن شما را پس از خواندن ان درک کنند.