Tag: نگارش چکیده

چگونه یک چکیده خوب برای مقاله‌مان بنویسیم؟

چکیده خلاصه ای مختصر از یک اثر بزرگتر است که هدف آن متقاعد کردن خوانندگان به خواندن کامل سند است – اساساً آن به عنوان یک ویترین عمل می کند و افراد را برای ورود به داخل ترغیب می کند. به طور معمول، چکیده ها بi همراه یک مقاله پژوهشی یا فصل کتاب نوشته می شوند، اما احتمالاً هنگام درخواست برای نوشتن مقاله برای یک کنفرانس، از شما چکیده خواسته می شود. در این راهنما نکاتی را خواهید یافت که به شما کمک می کند برای هر دو مورد یاد شده آماده شوید. آنها شامل دستورالعمل های خاصی در مورد…