Tag: پیشینه پژوهش

نکاتی برای جستجوی مؤثر متون و همگام شدن با انتشارات جدید

حجم خروجی انتشارات انفجار آمیز شده است. شما نمی توانید این احتمال را رد کنید که موضوع تحقیق شما قبلاً در مقاله‌های اخیر منتشر ارائه شده است. یکی از شایع ترین دلایل رد مقالات در مجلات این است که این مطالعه تکراری از کارهایی است که قبلاً منتشر شده است. از این رو، مهم است که با آثار منتشر شده در زمینه خود همراه باشید و از یک استراتژی جستجوی ساختاریافته استفاده کنید تا مطمئن شوید که انتشارات مشابه را نادیده نمی گیرید. در همین راستا در این مقاله به این مهم پرداخته شده است.